Övrigt kommentarer

Address:

      AGATA SAX, Sysslomansgatan 6, Uppsala

Email: agatasax@telia.com

Här lägger vi ut noteringar som vi gjort i vår verksamhet och som är viktiga att fömedla ur ett kundperspektiv:


Fy skäms Broguemans Blogg! 


Vi har huvudsakligen nöjda kunder och det märks inte minst genom alla de stamkunder vi haft förmånen att hjälpa genom alla de år vi haft verksamhet sedan 1985. Nya kunder strömmar till och många är fantastiska genom att ge oss fina recensioner och tipsa andra om oss.


Tyvärr finns det även bevis på motsatsen och dessa går dessvärre inte att undvika under en så lång verksamhetstid. Vi är dock glada att kunna konstatera att dessa är oerhört få. Det finns en blogg på nätet som heter "Broguemans Blogg". I bloggen nämns ett flertal påståenden om ETT köp av ETT par skor för flera år sedan. Skorna ifråga stöttes och blöttes och som efter ett halvårs användning reklamerades till oss. Vi noterade att skorna INTE hade skötts på ett korrekt sätt och därmed var reklamationen obefogad. Det var sålede inget fel på skorna vid leverans och den förslitning som skett berodde på andra orsaker än skorna. Tvisten hamnade i Allmänna Reklamationsnämnden innan vi slutigen - för att korta ned processen och helt enkelt slippa fler kontakter med personen ifråga - förlikningsvis erbjöd en hävning av köpet. Hävning innebär juridiskt skorna tillbaka till oss och pengarna tillbaka till kunden. Resultatet för kunden ifråga blev således väldigt bra, dvs gratis användning av ett par skor under ett halvår! På grund av internet och den sociala mediefigurens drev har vi dessvärre inte haft någon möjlighet att påverka det som läggs ut på nätet härvid och eftersom bloggen finns kvar än idag har vi här skäl att utveckla vår sida - den andra sidan av myntet. Med detta sagt önskar vi tacka övriga kunder för att åtminstone ni är medvetna om vår kosnumentlagstiftning i Sverige och tillämpar den på ett korrekt sätt. Med önskan om en fortsatt trevlig dag, vecka och år 2019! Välkomna!